Holdstart 2020 og 2021

Holdstart med teoriundervisning tirsdag 2020

Tirsdag den 4. august (ikke flere ledige pladser)

Tirsdag den 6. oktober (ikke flere ledige pladser)

Tirsdag den 15. december (ikke flere ledige pladser)

 

Holdstart med teoriundervisning tirsdag (fra 2021)

Tirsdag den 2. marts

Tirsdag den 4. maj

Tirsdag den 3. august

Tirsdag den 5. oktober

Tirsdag den 14. december

 

Holdstart med teoriundervisning torsdag 2020

Torsdag den 3. september (ikke flere ledige pladser)

 

Holdstart med teoriundervisning torsdag (fra 2021)

Torsdag den 4. februar

Torsdag den 2. september

 

Teori foregår på Granledet 6, Lellinge og er fra kl. 17.00-20.00 :)