Holdstart 2023

Tirsdag den 8. august (ingen ledige pladser)

TORSDAG den 7. september (ingen ledige pladser)

Tirsdag den 10. oktober (ingen ledige pladser)

Tirsdag den 19. december (ingen ledige pladser)