Holdstart 2022

Tirsdag den 3. maj (ikke flere ledige pladser)

Tirsdag den 2. august (ikke flere ledige pladser)

TORSDAG den 8. september (ikke flere ledige pladser)

Tirsdag den 4. oktober (ikke flere ledige pladser)

Tirsdag den 13. december (ikke flere ledige pladser)